Nejslavnější hříšnice

Jistě každý z nás zná příběh kajícnice a hříšnice, kterou byla Maří Magdalena. Jenže ono to asi bylo tak trochu jinak. Díky tomu, že nám historie zanechala skutečně jen strohé informace o této pozoruhodné ženě, poskytla různým „vykladačům pravdy“ možnost, aby bylo Marii Magdalské ublíženo. Křesťanský svět ji vnímá jen jako v podstatě bezduchou hříšnici, která až s příchodem Ježíše pochopila, jak špatný je její život.
o   Podle některých pramenů bylo ale vše docela jinak.
Jedna z teorií tvrdí, že právě ona je autorkou čtvrtého evangelia. Zajímavé je, že právě toho evangelium je označováno jako Janovo. Že by měl mistr Leonard pravdu? Biblí a jejími příběhy se zabývalo už mnoho vědců. Některé teorie jsou skutečně zajímavé a také uvěřitelné.
o   Podle jedné z těch nejrozumnějších Marii Magdalenu pošpinili sami Kristovi učedníci.
·        Proč?
·        Z jednoduchého a dokonale lidského důvodu.
Prostě na ni žárlili, protože jí byla dávána přednost. Je zajímavé, že například v Lukášově i Markově evangeliu vystupuje tato žena dokonce jako prostitutka.
socha máří magdaléna

Pravděpodobně vynikala nad všemi apoštoly

V Evangeliu Máří Magdaleny, které je dochované ve dvou řeckých fragmentech, vystupuje Máří jako učitelka apoštolů. Což bylo jistě velice významné. Samotným Ježíšem byla ceněna nad ostatní.
o   No řekněte sami, který muž by na ni nežárlil?
Zmíněné Evangelium pochází ze třetího století našeho letopočtu a také se dochovalo v koptském překladu z pátého století. Možná, že byla i významnou měšťkou. Jak jinak by bylo možné, že byla pozvána i na hostinu samotným císařem Tiberiem?
ježíš a máří magdaléna
·         Po setkání s ním vzala do ruky vejce a prohlásila, že Ježíš vstal z mrtvých.
·         Císař to vzal jako vtip a přirovnal tuto možnost k možnosti, že vejce v rukou Marie zčervená.
Není asi třeba dodávat více. Tak nezapomeňte na Velikonoce nabarvit alespoň jedno vajíčko na červeno.

Nejslavnější hříšnice
3.7 (73.33%)3